Cách tao SSL Let’s Encrypt miễn phí trên CyberPanel

11/08/2022 15:35

Lưu ý đầu tiên là bạn cần trỏ IP của tên miền về server trước khi tạo SSL (chạy https).

Phần mềm quản trị hosting CyberPanel sử dụng SSL miễn phí từ Let’s Encrypt. Chứng chỉ SSL này sẽ được gia hạn tự động cho website của bạn.

2 cách để thêm ssl cho website.

Cách 1: Thêm SSL khi bạn thêm website vào CyberPanel

Cách cài free SSL

Quan trọng: Bạn cần trỏ IP của tên miền về IP máy chủ trước khi tạo. Nếu bạn chưa trỏ IP tên miền về, bạn sẽ không thể đăng ký được ssl từ Let’s Encrypt. Nhưng hosting website của bạn vẫn được khởi tạo.

Cách 2: Thêm SSL cho website đã tạo hosting CyberPanel

Trên menu quản trị của CyberPanel, click vào mục SSL -> Manage SSL.

Free sll trên Cyberpanel

Chọn tên miền cần cài đặt SSL.

Cài SSL miễn phí

Sau đó bạn chọn "Issue SSL" để tiến hành cài đặt SSL. Đợi khoảng 2 phút để quá trình cài đặt hoàn tất.

* Các lỗi khi bạn tạo SSL trên CyberPanel.

- Bạn chưa trỏ IP tên miền về IP máy chủ hoặc do lỗi DNS tên miền.

- Tên miền nằm trong blacklist của Let’s Encrypt (spam).

- Lỗi của CyberPanel (xảy ra lỗi từ bên trong hệ thống CyberPanel, ít gặp)

 

QR web

QR web