Email server doanh nghiệp

Việt SEO là một trong những công ty tiên phong xây dựng hệ thống email chạy trên server riêng. Dịch vụ email hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu phức tạp nhất của các doanh nghiệp hiện nay.

- Tốc độ nhanh - ổn định - liên tục - an toàn
- Chứng thực SPF / DKIM / DomainKeys
- Đáp ứng số lượng Email lớn đầy đủ tính năng kỹ thuật của Email offline, Webmail, Outlook, Mobile Phone.
- Webmail chuyên nghiệp, có giao diện dành cho các thiết bị di động.

 - Đáp ứng số lượng Email lớn đầy đủ tính năng kỹ thuật của Email offline, Webmail, Outlook, Mobile Phone.
- Control Panel quản lý và tạo Email cho nhân viên, Thiết lập được dung lượng tối đa của từng email.
- Hỗ trợ Forwarder email để setup Email Offline.
- Nhân viên có thể tự thay đổi password riêng.
- Kiểm tra được nội dung Email của nhân viên hay các trưởng phòng(Trưởng phòng kiểm soát được nhân viên hay Giám đốc kiểm soát được trưởng phòng lẫn nhân viên).
- Chống được Virus, Spam cực kỳ hiệu quả.
- Hỗ trợ backup hàng tuần (Chúng tôi chỉ giữ lại dữ liệu backup tối đa trong vòng 6 tháng).

(*) Park domain: Chỉ cho phép cấu hình domain forwarder trên email server

 
 
 
Best seller
Best seller
900K
vnđ/năm
1.600K
vnđ/năm
2.800K
vnđ/năm
4.500K
vnđ/năm
6GB
Dung Lượng
12GB
Dung Lượng
25GB
Dung Lượng
55GB
Dung Lượng
6
Địa chỉ Email
25
Địa chỉ Email
55
Địa chỉ Email
110
Địa chỉ Email
6
Email forwarder
25
Email forwarder
55
Email forwarder
110
Email forwarder
1
Mail list
2
Mail list
3
Mail list
10
Mail list
0
Park Domain
0
Park Domain
0
Park Domain
2
Park Domain
Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky
Catch all Catch all Catch all Catch all
SPF / DKIM / 
DomainKeys
SPF / DKIM / 
DomainKeys
SPF / DKIM / 
DomainKeys
SPF / DKIM / 
DomainKeys
Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP

 

 

Best seller

 

4.000K
vnđ/6 tháng*
5.000K
vnđ/6 tháng*
6.000K
vnđ/6 tháng*
110GB

Dung Lượng

210GB

Dung Lượng

260GB

Dung Lượng

220

Địa chỉ Email

320

Địa chỉ Email

530

Địa chỉ Email

220

Email forwarder

320

Email forwarder

530

Email forwarder

15

Mail list

20

Mail list

40

Mail list

3

Park Domain

5

Park Domain

7

Park Domain

Mã hóa SSL Mã hóa SSL Mã hóa SSL
SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky SpamAssassin & Kaspersky
Catch all Catch all Catch all
SPF / DKIM / 

DomainKeys

SPF / DKIM / 

DomainKeys

SPF / DKIM / 

DomainKeys

Backup SMTP Backup SMTP Backup SMTP

 

QR web

QR web