Chính sách bảo hành

Chính sách bảo hành của chúng tôi bao gồm:

 • Chính sách bảo hành cho Website
 • Về server / Hosting (Máy chủ)
 • Các thỏa thuận khác

Chính sách bảo hành cho Website

Bảo hành trọn đời với mã nguồn website

Đối với mọi chức năng của website do chúng tôi xây dựng

Chúng tôi sẽ không bảo hành nếu:

 • Mã nguồn bị can thiệp bởi bên thứ 3 không phải Vietseo
 • Gặp các trường hợp bất khả kháng (*)
 • Hỗ trợ đến 3 tháng sau khi đã nghiệm thu

Chính sách hỗ trợ này bao gồm:

 • Hướng dẫn sử dụng website
 • Hỗ trợ tư vấn và xử lý các lỗi phát sinh

Chính sách hỗ trợ này sẽ không bao gồm:

 • Thêm banner
 • Thêm nội dung website
 • Di chuyển website từ hosting này sang hosting khác

(*) Các trường hợp bất khả kháng bao gồm:

 • Những hiện tượng thiên tai như mưa, lũ, hỏa hoạn, bão, sóng thần….
 • Các hiện tượng xã hội như chiến tranh, đảo chính, đình công, cấm vận, thay đổi chính sách của Chính phủ
 • Những sự kiện khác: thiếu hụt nhiên liệu, lỗi mạng

Về Server / Hosting (Máy chủ)

Nếu máy chủ do Vietseo quản lý

Chúng tôi có trách nhiệm:

 • Sửa chữa khắc phục bất kỳ vấn đề nào xảy ra
 • Backup dữ liệu website cho quý khách
 • Đảm bảo duy trì hiệu suất và tốc độ website

Nếu máy chủ do Khách hàng quản lý

Chúng tôi sẽ tư vấn hướng dẫn khắc phục vấn đề xảy ra, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bát kì lỗi nào phát sinh.

 

Để lại Bình Luận