Thông báo, đăng ký website với BCT

Hạn Chế Rủi Ro Khi Kinh Doanh Online. Hồ sơ sau khi được gửi sẽ ở trạng thái Chờ Duyệt sau 3 ngày làm việc Bộ Công Thương sẽ có thông báo đến email hoặc đăng nhập vào tài khoản để kiểm tra hồ sơ của mình đã được duyệt hay chưa. Trường hợp hồ sơ chưa được duyệt cần cung cấp hoặc chỉnh sửa lại thông tin theo yêu cầu.

 LÀM ĐÚNG LUẬT
  - Thông báo, đăng ký website với Bộ Công Thương là thủ tục bắt buộc với tất cả các website
TRÁNH RỦI RO
  - Hạn chế rủi ro bị xử phạt khi cơ quan quản lý tiến hành các hoạt động kiểm tra định kỳ
TRÁNH XỬ PHẠT
  - Phạt từ 10.000.000 – 20.000.000 đồng khi không thông báo, đăng ký với Bộ Công Thương
AN TÂM HOẠT ĐỘNG
  - Giúp Doanh Nghiệp an tâm hoạt động, không cần lo lắng khi kinh doanh Online

QR web

QR web