Nguyên tắc và qui định chung

I. Nguyên tắc chung

Sản phẩm được bán và giới thiệu trên Website bao gồm hàng hóa đáp ứng đầy đủ qui định của pháp luật liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh hay cấm quảng cáo. Mọi hoạt động bán, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm trên ứng dụng đều  được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Người bán và Người mua.

Hoạt động mua bán tại Website được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

II. Quy định chung

Website do công ty TNHH một thành viên tin học và dịch vụ Việt SEO phát triển  và quản lý.

Định nghĩa chung:                                                        

Người Bán là công ty TNHH một thành viên tin học và dịch vụ Việt Seo

Người mua là các cá nhân, tổ chức mua bán, đặt hàng trên Website

Hàng hóa mua bán: chính là sản phẩm Website độc quyền của Việt Seo

Để lại Bình Luận

Bài Đăng Trước
SEO là gì?
Bài Đăng Kế Tiếp
Bảo mật thông tin