Hướng dẫn cấu hình email trên Outlook

07/10/2021 15:35

  • Hướng dẫn cách cài đặt email trên Outlook 2007

Bước 1. Trên Outlook 2007, Chọn Tool => chọn Account Setting như hình dưới

Bước 2: Trong tab mới hiện ra E-mail chọn New để thêm tài khoản mới. Màn hình Add Account xuất hiện tick vào Manual setup or additional server types và chọn Next.

Bước 3. Chọn mục POP3 và chọn Next. Chuyển sang tab mới, bạn cấu hình các tham số  theo theo mẫu dưới.

Your Name: Nhập vào tên của bạn – Người nhận sẽ thấy tên của bạn khi nhận mail.

Email address: Nhập tên email account – vd: tên_email@tên_miền.

Username: Nhập tương tự Email address

Password: Nhập vào mật khẩu lúc bạn tạo email account.( Nếu bạn không tạo email account, thì hãy liên hệ với Người quản trị hệ thống email của bạn ).

Incoming mail server: Nhập vào mail.tên_miền_của_bạn

Outgoing mail server (SMTP): Nhập vào mail.tên_miền_của_bạn

Bước 4: Màn hình Internet-Email Setting xuất hiện. Chọn vào tab Outgoing server chọn như hình dưới

 

 

Bước 5: Tiếp theo chuyển qua tab Advanced:

Cấu hình sử dụng mã hóa SSL ở POP3 cổng 995 và SMTP cổng 465.

 

Trong Delivery chọn: 

Leave a copy of messages on the server : Để lại một bản sao của thư trên máy chủ

Remove from server after :  Xóa bỏ email trên server sau bao nhiêu ngày.

Nếu bạn  sử dụng kiểu kết nối IMAP thì cấu hình tương tự với IMAP cổng 143 và IMAP SSL cồng 993 (Các bước thực hiện tương tự)

Sau khi cấu hình hoàn tất các tùy chọn bạn ấn OK  để lưu thông tin vừa cấu hình.

Để kiểm tra lại các thông tin cấu hình đã chính xác chưa bạn chọn Test Account Setting

Vậy là quý khách đã cài xong email trên outlook 2007

 

  •  Hướng dẫn cách cài đặt email trên Outlook 2010

Bước 1: Mở Microsoft Outlook 2010 ->  Click File. -> Chọn Info trong drop down menu. -> . Click Account Settings. -> . Chọn Add and remove accounts trong mục sổ xuống.

Bước 2: Click New dưới Email tab

Tùy chỉnh cấu hình cho các account đã tồn tại?

Nếu bạn cần thay đổi cấu hình của một account đã có, Dưới New bạn sẽ thấy List các email account đang có, double click on vào email account bạn muốn cấu hình.

Bước 3: Tiếp tục chọn Manually configure server settings or additional server types và click [Next].

Bước 4:  Chọn Internet Email và click [Next].

Bước 5:  Hoàn tất quá trình cấu hình bằng cách nhập thông tin như sau:

Your Name: Tên mà bạn muốn hiển thị khi người nhận check mail của bạn

Email Address: email của bạn vd: tên_email@tên_miền_của_bạn.

Account Type: Chọn POP3 ở mũi tên sổ xuống.

Incoming mail server: pop.tên_miền_của_bạn hoặc imap.tên_miền_của_bạn Nếu bạn sử dụng hosting của ESC thì có thể nhập như sau mail.tên_miền_của_bạn.

Outgoing mail server: smtp.tên_miền_của_bạn Nếu bạn sử dụng hosting của ESC thì có thể nhập như sau mail.tên_miền_của_bạn

User Name: Nhập đầy đủ địa chỉ email của bạn vd:tên_email@tên_miền_của_bạn.

Password: Password của email account này, do nhà cung cấp hosting cấp.Hoặc bạn có thể xem hướng dẫn reset password email account trong bộ hướng dẫn dùng cpanel DirectAdmin

Cuối cùng là tùy thuộc vào việc người sử dụng dùng Outlook Data File mới hay không ( New Outlook Data File / Existing Outlook Data File ), Lựa chọn này không ảnh hưởng tới việc kết nối đến server.

Bước 6: Click [More Settings] sẽ xuất hiện bảng bên dưới.

Bước 7: Chọn tab Outgoing Server.

Bước 8: Chọn My outgoing mail sever (SMTP) requires authentication và Use same settings as incoming mail server.

Bước 9: Chọn tab Advanced.

This server requires an encrypted connection (SSL) = Không chọn.

Outgoing server (SMTP): 25

Use the following type of encrypted connection = None.

Sử dụng SSL?

Bật chức năng SSL ở dịch vụ mail của bạn sẽ có một vài lưu ý quan trọng vì vậy hãy lien hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin chi tiết.

Bước 10: Click [OK].

Bước 11: Click [Next] sau đó [Finish].

Quá trình setup email account của bạn trên Outlook 2010 đã hoàn thành.

  • Hướng dẫn cách cài đặt email trên Outlook 2016

Bước 1: Vào Account Information

Tại giao diện chính Outlook vào File rồi chọn Info

Bước 2: Add Account

Tại mục Info trong menu File, click vào nút Add Account để tạo một tài khoản mới.

Bước 3: Cấu hình Server types

Chọn Manual setup or additional server types → Sau đó click Next

Bước 4: Chọn Account Type

Tại cửa sổ Choose Service chọn POP or IMAP → Sau đó click Next

Bước 5: Nhập thông tin email

Điền các thông số trong hình -> Sau đó click More setting

  • Your Name: Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ tuy nhiên không nên gõ dấu
  • Email Address: nhập mail của bạn cần cài đặt (Vd: info@vietseo.com)
  • Account Type: Để mặc định là POP3
  • Incoming mail server và Outgoing mail server (MTP): Địa chỉ máy chủ gởi và nhận email, thường là mail.domanin.com (trong đó domanin.com là tên miền đã đăng ký)
  • User Name: tên mail của bạn (ví dụ: info@vietseo.com)
  • Password: mật khẩu đăng nhập email của bạn.

Bước 6: Cấu hình Outgoing Server

Sau khi tích More setting vào Tab Outgoing Server thiết lập thông số như hình sau (Check vào ô My outgoing server…)

Bước 7: Cấu hình Port cho email 

Sang tab Advanced thiết lập thông số như hình sau -> Và click OK để hoàn thành.

. Incoming server (POP3): 110 hoặc 995 (nếu sử dụng SSL)

. Check vào dòng “This server requires an encrypted connection (SSL)” Nếu mail server công ty bạn có sử dụng giao thức mã hóa SSL.

. Outgoing server (SMTP): 25 hoặc 465 (nếu sử dụng SSL)

. User the following type of encrypted connection: SSL. Nếu mail server công ty bạn có sử dụng giao thức mã hóa SSL.

. Remove from server after: (Nghĩa là mail sẽ xóa khỏi server trong bao nhiêu ngày, tùy bạn chọn vì khi bạn đã tải mail về máy tính thì xóa luôn cũng được không quan trọng lắm).

. Sau đó chọn “OK” để hoàn thành việc cấu hình email công ty trên Outlook.

Bước 8: Kiểm tra kết nối

Xem thông báo kiểm tra thông số OK hết -> Click Close

Bước 9: Hoàn thành cấu hình mail Outlook 2016

Click Finish để kết thúc quá trình cài đặt.