Hướng dẫn remove IP khỏi blacklist ở VPS directadmin

30/09/2022 14:21

Khi bạn đăng nhập sai quá 3 lần, IP của bạn sẽ bị đưa vào blacklist của server và không thể truy cập vào directadmin control trong một khoảng thời gian, tùy theo cấu hình của người quản trị.
Để bỏ IP của bạn khỏi blacklist, bạn thao tác như sau:

Bước 1: Thông qua SSH (có thể sử dụng phần mềm putty), truy cập vào máy chủ VPS, server tương ứng với quyền root.

Bước 2: Xem danh sách IP đang có danh sách blacklist của directadmin bằng lệnh sau:


Bước 3: Bạn xóa toàn bộ danh sách IP blacklist của directadmin, bằng lệnh:

Bước 4: Đưa IP của bạn vào danh sách IP whitelist của directadmin để không bị gặp lại tình trạng trên.

Với your_ip là dãy IP của bạn. Để lấy được IP, bạn truy cập vào đường link này: https://vietseo.com/myip.php

Bước 5: Restart lại dịch vụ directadmin bằng lệnh sau:

Remove IP blacklist
Trên đây là 5 bước để bạn remove IP khỏi danh sách blacklist của directadmin.
Nếu bạn có thắc mắc vui lòng trao đổi thêm qua dịch vụ hỗ trợ trực tuyến của chúng tôi.