Hướng dẫn tạo email, đổi mật khẩu, sử dụng email

07/10/2021 15:33

PHẦN 1: TẠO EMAIL

 1. Đăng nhập vào cpanel quản lý email -> chọn Email Accounts

 2. Click vào nút” Create

Và có giao diện tạo email.

 

Sau khi điền xong các thông tin, click vào icon -> quý khách đã tạo thành công email.

PHẦN 2: ĐỔI MẬT KHẨU

 1. Đăng nhập vào cpanel quản lý email -> chọn Email Accounts

 2. Danh sách email đã tạo

 

 

 • Giao diện đổi mật khẩu

 

 

 • Sau khi điền mật khẩu mới xong click vào button ->

 • Vậy là quý khách đã đổi mật khẩu thành công
 •  
 • PHẦN 3: CHECK EMAIL

 1. Sau khi click vào button “” có giao diện như sau:

 • Ta chọn để check email khách gửi và gửi email.
 • Giao diện nhận và gửi email: